Kultura przedsiębiorstwa

1. Odpowiedzialność wobec pracowników
W pełni wykorzystaj indywidualny potencjał każdego pracownika
Zatrudnij i awansuj odpowiednich ludzi
Wspieranie i zachęcanie do rozwoju indywidualnych umiejętności zawodowych
Zapewniaj ciągłe konstruktywne informacje zwrotne
Zachęcaj pracowników do wprowadzania innowacji i zmian

2. Odpowiedzialność wobec zespołu
Stwórz pozytywne środowisko pracy
Zachęcaj do pracy zespołowej
Identyfikuj i nagradzaj wybitne wyniki
Oferuj konkurencyjne wynagrodzenie i pakiet świadczeń
Wspieraj ciągłą dwukierunkową komunikację

3. Odpowiedzialność wobec klientów
Pozwól klientowi poczuć się usatysfakcjonowany
Zrozum wizję i strategię klienta
Nieustannie ulepszaj nasze produkty, usługi i wartości
Przewiduj i zaspokajaj potrzeby klientów
Nawiąż skuteczne sojusze z klientami i dostawcami

4. Odpowiedzialność wobec przedsiębiorstwa
Aby rozwijać naszą działalność
Popraw długoterminową rentowność
Poszerz skalę naszej działalności i klientów
Nieustannie inwestuj w nowe produkty, usługi i wsparcie

5. Odpowiedzialność za społeczeństwo
Przestrzeganie etycznej praktyki
Postępować uczciwie i uczciwie
Doceniaj wzajemne zaufanie i szacunek
Zachęcaj do różnorodności i uznania kulturowego wśród pracowników
Potrzeba ochrony i troski o społeczność i jej otoczenie

500353205